Gulabisambad

This week we are discussing menstrual hygiene and sanitation. kindly listen to our podcast series, Gulabi Sambad: A Teenage Talk. 

यो हप्ता गुलाबी संवादमा हामीले महिनावारी तथा यो बेलामा आवश्यक सरसफाइका बारेमा चर्चा गरेका छौँ । सुन्नुहोला ल ।— Send in a voice message: https://anchor.fm/gulabi-sambad-teen-talk/message Support this podcast: https://anchor.fm/gulabi-sambad-teen-talk/support

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

mensuration