Gulabisambad

कार्यक्रमको २८ औँ श्रंखलामा हामीले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहँदा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीले भोग्ने दुर्व्यवहार तथा जोखिमको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । The 28th episode of the podcast series, Gulabi Samabd A Teenage Talk, we talked about the harassment and risks faced children and adolescents while using the Internet and Social Media. 

#podcastseries #gulabisamabd #ateenagetalk #onlineharassment — Send in a voice message: https://anchor.fm/gulabi-sambad-teen-talk/message Support this podcast: https://anchor.fm/gulabi-sambad-teen-talk/support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *